Posel

Tudi vam pripada božičnica?

30. januarja, 2024 - Oglasno sporočilo

Tudi najbolj miroljubna in nekonfliktna oseba se lahko znajde v situaciji, ko potrebuje pravno pomoč. Situacij, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu, je veliko.

Mnogo zaposlenih se ne zna postaviti zase v situacijah, ko jim delodajalec zniža plačo, jih neupravičeno odpusti, ne plačuje prispevkov, nad njimi izvaja mobing ali ne izplača upravičenega regresa ali božičnice. V prispevku razkrivamo, kdo je do božičnice upravičen in kako se zaščititi, če je ne bi dobili izplačane.

Foto: Arag

Nagrajevanje delavcev dokazano prispeva k boljšemu poslovanju podjetja, saj spodbuja pripadnost, inovativnost in motivacijo zaposlenih.

Zakon o delovnih razmerjih ne opredeljuje natančnega izraza za dohodek, ki ga podjetje enkrat letno izplača svojim zaposlenim kot nagrado za uspešno poslovanje. V praksi se tako pojavlja več izrazov za isti prihodek, med pogostejše pa spadajo: nagrada za poslovno uspešnost, božičnica, trinajsta plača idr.

Kdaj zaposlenim pripada božičnica?

Praviloma imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce. Božičnica in trinajsta plača sta zakonsko urejeni kot ena izmed sestavin plače: del plače iz naslova poslovne uspešnosti. Poslovna uspešnost ni nagrada za uspešnost posameznega delavca, ampak uspešnost delodajalca v poslovnem letu.

Delodajalec božičnico izplača svojim zaposlenim, če ga k temu zavezuje kolektivna pogodba, individualna pogodba o zaposlitvi ali če je tako opredelil v internem aktu oziroma pravilniku. Kriteriji za izplačilo božičnice morajo tako biti delavcem znani. Prav tako je pomembno, da morajo imeti prav vsi delavci pri delodajalcu možnost te kriterije doseči.

Če niste prepričani, katera kolektivna pogodba velja v vašem primeru, to preverite v svoji pogodbi o zaposlitvi.

Višino božičnice v večini določajo posamezne kolektivne pogodbe. Podobno kot to velja za regres, se tudi od božičnice ne plača dohodnina, v kolikor ne presega višine sto odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Foto: Arag

Zaposleni ne dobijo izplačane božičnice, kljub temu da je slednja opredeljena bodisi v kolektivni pogodbi bodisi v internem aktu

Dogaja se, da zaposleni ne dobijo izplačane božičnice, kljub temu da je slednja opredeljena bodisi v kolektivni pogodbi bodisi v internem aktu. Dogaja pa se tudi, da delodajalec božičnice med zaposlenimi izplačuje nesorazmerno. Zagovornik načela enakosti je tako v zadnjih letih diskriminacijo pri merilih za izplačilo božičnice ugotovil pri več podjetjih.

Primer: podjetje je določilo, da bodo nižjo božičnico prejeli zaposleni, ki bodo med letom v bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu skupno mesec dni ali več. To je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano. Podjetje je tako neenako obravnavalo tiste zaposlene, ki so bili med letom upravičeno odsotni zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti in starševstva, kar pa so njihove osebne okoliščine. Delodajalci zaposlenim, ki so odsotni zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti ali drugih osebnih okoliščin, ne smejo nižati zneska za poslovno uspešnost (božičnice). Enaka nagrada za poslovno uspešnost (božičnica) pripada vsem, ne glede na odsotnost z dela.

Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se svojim pravicam številni odpovejo. Obstaja boljša rešitev? Zagotovo.

Foto: Zavarovalnica ARAG
Foto: ARAG

Pomagali vam bodo pri Zavarovalnici ARAG

Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se svojim pravicam številni odpovejo. Obstaja boljša rešitev? Zagotovo.

Pomagali vam bodo pri Zavarovalnici ARAG. Izberite paket Služba, pri katerem boste v primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, medtem ko vam bodo priZavarovalnici ARAG krili vse odvetniške in sodne stroške. Več informacij o paketu najdete TUKAJ.

Zavarovalnica ARAG SE – podružnica Slovenija je ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. ARAG svojim zavarovancem s pomočjo široke mreže odvetnikov v številnih državah nudi enakopraven pravni položaj pred zakonom, kar je temelj urejenega človeškega sobivanja.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, Zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

  • odvetniške stroške,
  • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
  • stroške prič in tolmačev,
  • dodatne materialne stroške (fotokopiranje …),
  • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
  • polog varščine do sto tisoč evrov,
  • potne stroške za sojenje v tujini,
  • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
  • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: 12,59 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera

Čeprav zavarovanje pravne zaščite v svetu ni novost, je še vedno dokaj neznana vrsta zavarovanja v Sloveniji. In čeprav menite, da pravne pomoči ne potrebujete ali je ne boste potrebovali, ker živite po črki zakona, to (žal) ni vedno odvisno od vas.

Razlogov za to, zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja, je več. Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera in vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj vam pot do pravice ne bo presekana zaradi vrtoglavo visokih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer kriti sami.

Kljub temu da pravni spori ne izbirajo med ljudmi, še vedno veliko število Slovenk in Slovencev nima sklenjenega zavarovanja pravne zaščite. Pri tem se zanašajo na nekaj najpogostejših predpostavk, ki se povečini nanašajo na to, da pravne zaščite ne bodo potrebovali oziroma da so na različne načine pravno zaščiteni.

V praksi se velikokrat izkaže nasprotno.

Foto: Arag

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Situacij, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, z njimi pa se srečujemo na vseh področjih našega življenja in vsakdana – v družini, prometu in pri nepremičninah.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.