Posel

Ste prezadolženi? Osebni stečaj je lahko rešitev!

13. marca, 2023 - Oglasno sporočilo

Osebni stečaj je postopek v katerem sodišče oz. stečajni upravitelj odloča o razporeditvi vašega premoženja z namenom poplačila upnikov.

Beseda stečaj vsakemu vzbudi občutek tesnobe in strahu ne glede na to na kateri strani stoji. Pravniku to predstavlja zelo zahteven in zakompliciran postopek medtem, ko dolžniku predstavlja osebni poraz.

Danes se želim osredotočiti zgolj na osnove postopka osebnega stečaja in vam le-tega predstaviti v bolj preprosti luči. Če ob zaključku spremenite mnenje in osebni stečaj vidite kot pravno dobroto, pomeni, da sem svoje delo več kot odlično opravila.

Foto: PoraVnava

Z vidika dolžnika je postopek odpusta obveznosti enako kot, če bi preložili upravljanje svojih financ na nekoga drugega, ker vam samim do sedaj ni šlo najbolje. To seveda storite z namenom nekega novega začetka in sebi date priložnost finančne svobode v prihodnosti. Verjamem, da tega zaenkrat še ne razumete zato se bom osredotočila kar na dejstva. Da bi lahko dosegli stanje brez dolga se za obdobje od 2 do 5 let zavežete k omejeni poslovni sposobnosti. To zajema predvsem omejitev pri dvigu kreditov, odobritvi limitov, odpiranjem podjetij ter blokadi računa nad minimalnim prilivom mesečno. Seveda se strinjam z vami, da doba ni kratka, pa vendar se enkrat konča. Če ste v tem trenutku pod izvršbami potem dobro veste, da je to lahko neskončno dolgo. Obresti so mesečno zelo visoke in kmalu lahko uvidite, da zapadlost v plačilo nečesa majhnega lahko povzroči velik dolg. Zato nikar ne mislite, da pridobitev koristi v vaš prid nastopi samo ob zaključku stečaja temveč je prisotna tekom celotnega postopka. Za čas preizkusne dobe se zaustavijo aktualne izvršbe, rubežniki nimajo več upravičenih pooblastil ter kar je še najboljše – zaustavi se obrestovanje.

Žal ni vsak dolžnik upravičen tudi do odpusta obveznosti in s tem novega finančnega začetka. Da lahko to pravico izkoristite je potrebno izpolnjevati določene pogoje. Prvi pogoj je absolutno, zadolženost. Zadolženi morate biti v 3x znesku vaše mesečne plače in zamujati morate s plačili več kot dva meseca. V primeru brezposelnosti pa mora višina dolga presegati več kot 1.000,00 EUR in ravno tako morate zamujati s plačili več kot dva meseca. Na Republiko Slovenijo morate biti vezani na podlagi državljanstva, prebivališča, zaposlitve, ali lastništva nepremičnine. Za čas postopka ne smete  storiti kaznivega dejanja proti premoženju ali gospodarstvu, in vam v zadnjih 10 letih obveznosti, še niso bile odpuščene. In to je vse. No pustiti morate še času čas, slediti pravilom potem je pa to res vse.

Foto: PoraVnava

Da ne bom tako pristranska bi vas rada opozorila na zadeve, ki vam mogoče niso toliko ljube. Tako kot na primer pri odobritvi kredita, ko morate za izplačilo plačati stroške odobritve plus obresti itd. Nič drugače ni pri odobritvi postopka odpusta obveznosti. To sicer poteka malo drugače, saj se strošek krije iz stečajne mase dolžnika, ki pa se obravnava kot prednostna terjatev in je torej najprej poplačana.

Obiščite poraVnava PE Ljubljana in se pogovorite o možnostih pričetka osebnega stečaja z vodjo pravne službe, Nadijo Dukić

Po izobrazbi diplomirana pravnica (UN) in avtorica strokovnih del na področju podjetniškega premoženja zakoncev, nasilja nad ženskami kot kršitev človekovih pravic ter področju varstva potrošnika. Vodilno področje njenega dela sedaj, gotovo predstavlja svetovanje na področju prestrukturiranja in insolvenčnih postopkov.

V izziv mi je rešiti kompleksno zadevo. Vživim se lahko v vsako situacijo, kar mi pomaga pri reševanju primera.

Celotnem postopek osebnega stečaja je urejen v 5. poglavju ZFPPIPP-a ter podredno v ZUP-u. V navedenih zakonih boste nedvomno našli odgovore na vsa vprašanja glede insolventnosti in nasploh finančnem poslovanju. V poraVnavi se pa vseeno zelo dobro zavedamo, da večini branje zakona ni razumljivo, poleg tega pa prisotnost stresa in čustev v dani situaciji ne pripomore k objektivnem razumevanju določb zakona. Zato smo tukaj mi, ki se dobro zavedamo, da vsaka situacija ni ista, ter, da določbe zakona ne upoštevajo socialnih položajev dolžnikov za katere je temeljno vrednotenje pravic, ki nudijo najbolj ugodno izkušnjo. V poslovalnici Ljubljana se lahko obrnete name, saj sem dnevno  izpostavljena nepredvidljivim situacijam stečajnega postopka in vam bom z veseljem pomagala razumeti vse nerazumljivo.