Posel

Spori glede skrbništva in preživnine: kako do učinkovite rešitve?

14. junija, 2023 - Oglasno sporočilo

Po podatkih statističnega urada je bilo v letu 2021 sklenjenih 5.916 zakonskih zvez, razvezalo pa se je 2.322 parov.

V primerjavi z letom prej se je število sklenitev zakonskih zvez povečalo za 13 odstotkov, število razvez pa za 31 odstotkov. Realnost je takšna, da se veliko razvez tako zaplete, da normalen pogovor in sporazum med zakoncema nista več mogoča, velikokrat se zatakne predvsem pri vprašanjih preživnine in skrbništva. Na žalost zaradi tega trpijo skupni otroci. Če ne gre drugače, je to pravico treba poiskati tudi na sodišču. To pa prinaša veliko stroškov.

Foto: Arag

Ko se znajdete v položaju, ki od vas zahteva, da poiščete pomoč odvetnika, vas lahko kar stisne pri srcu, saj se zavedate, kako hudo finančno breme vas lahko doleti. Breme je lahko tako veliko, da je ogrožen vaš ustaljen življenjski slog. Ko potrebujete pravno pomoč, imate v osnovi dve možnosti: lahko najamete posojilo oziroma porabite vse prihranke ali pa sklenete zavarovanje ARAG in stroške prepustite zavarovalnici. Ker nikoli ne veste, kdaj boste postavljeni v neželen položaj, je pametno o tovrstnem zavarovanju razmišljati takoj.

Za tovrstne primere lahko poskrbi Zavarovalnica ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas.

Zavarovanje pravne zaščite Zavarovalnice ARAG, ki je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem po ugodni ceni omogoča uresničitev največje pravne varnosti.

Foto: Profimedia

Kaj storiti, ko se zaplete glede preživnine ali skrbništva nad otroki?

Zakonski spori ter odločanje o skrbništvu nad otroki, stikih in preživnini nedvomno spadajo med ene izmed najbolj občutljivih področij v civilnem pravu. Zakonci/zunajzakonski partnerji morajo v teh primerih morda reševati tako osebne težave razhoda kot tudi vprašanje skrbništva otrok in preživnine. Najboljši scenarij je, da se starši med seboj dogovorijo, kateri bo imel nad skupnim otrokom ali otroki skrbništvo, kje bo/bodo v prihodnje otrok/-ci živel/-i in kako bodo potekali stiki z drugim staršem. A v realnosti velikokrat ni tako. Kaj torej storiti, ko bivši partner noče plačevati preživnine za otroka? Ali pa, ko otrok ostane brez preživnine, saj nekdanji zakonec ostane brez zaposlitve in denarja?

Številni starši nočejo plačevati preživnine svojim otrokom, čeprav so zakonsko zavezani k temu. Po drugi strani obstajajo tudi starši, ki se znajdejo v težkem finančnem položaju in plačevanja več ne zmorejo, nekateri starši bi lahko plačevali, a tega nočejo storiti. Dejstvo je, da odločanje v “najboljšo” korist otroka ni vedno lahko in preprosto.

Vprašanje preživnine

Preživninska obveznost do otrok je v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v 123. členu definirana kot obveznost staršev, da preživljajo svoje mladoletne otroke do polnoletnosti oziroma v primeru rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre torej za obveznost staršev, da preživljajo svoje otroke tako, da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo ustrezne življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.

Višina preživnine za otroke v Sloveniji se določa v skladu z določili družinskega zakonika. Običajno se višina preživnine določi na podlagi sodne odločbe ali dogovora med starši, vendar sodišče lahko tudi odredi preživnino brez soglasja staršev, če je to potrebno za zaščito otrokovih interesov.

Vsak primer se presoja individualno. Pri določanju višine preživnine sodišče upošteva dejavnike, kot so potrebe otroka, dohodek in premoženje staršev, skupno premoženje staršev, starševske obveznosti. Sodišče oceni, koliko lahko vsak od staršev prispeva glede na svoje obveznosti in stroške življenja. Temelji odločitve so prihodki staršev in stroški oz. potrebe otrok, pri čemer se upoštevajo vsi stroški (na primer stroški vrtca, šola, vrtec, hobiji, oblačila, športne aktivnosti, računalniki, telefoni, dopusti, dejavnosti v prostem času …). Ti izračunani stroški se potem preračunajo na mesečni znesek, ki se deli na starša v skladu z njunimi prihodki.

Foto: Arag

Vprašanje skrbništva

Sodišča pri reševanju razveze zakonske skupnosti obvezno po zakonu rešujejo tudi vprašanje skrbništva nad otroki. V tem primeru se rešujejo vprašanja, kot so: pri katerem staršu bodo otroci, ureja se vprašanje stikov s tistim od staršev, ki nima skrbništva … O vseh teh dilemah (vprašanjih) odloča sodišče v korist otrok, povedano drugače: sodišče ocenjuje, kaj je v korist otrok, glede na to, kar sta se dogovorila starša.

Praviloma se lahko skrbništvo dodeli enemu od staršev, vendar se lahko v določenih primerih dodeli drugim sorodnikom ali drugim osebam, če je to v najboljšem interesu otroka. Skrbništvo se lahko dodeli enemu staršu (enostavno skrbništvo) ali pa obema staršema (skupno skrbništvo), kar je v praksi redko. Pomembna novost v družinskem zakoniku je, da se upošteva otrokovo mnenje, če ga je sposoben izraziti sam ali prek nekoga, ki mu zaupa.

V vsakem primeru velja: če boste v sporu z bivšim partnerjem zaradi preživnine ali skrbništva želeli poiskati pravico na sodišču in ne boste zavarovani, boste vse stroške odvetniških storitev ter sodnih taks, ki so precej višji od cene zavarovanja, primorani plačati sami. Tovrstni stroški so po naših izkušnjah lahko zelo visoki. Si lahko privoščite takšno tveganje?

Spoznajte primere zavarovancev Zavarovalnice ARAG

Omejitev stikov z otrokom

Zavarovalec in njegova nekdanja žena sta ob ločitvi sklenila sporazum glede stikov med očetom in otrokom. Po enem letu in pol je nekdanja žena začela omejevati stike in jih celo preprečevala. Zavarovalcu je odvetnik pomagal pri zahtevi za izpolnjevanje dogovora, ki je bil sklenjen pred sodiščem.

Znižanje preživnine

Zavarovalcu so znižali plačo, zato ni zmogel plačevati preživnine. S pomočjo odvetnika je uveljavljal znižanje preživnine.

Zvišanje preživnine

Zavarovalka je želela doseči zvišanje preživnine, ker je nekdanji mož dobil redno zaposlitev in je bil tako zmožen plačevati višjo preživnino za svoja dva otroka. S pomočjo odvetnika ji je uspelo prepričati sodišče, da bo od zdaj nekdanji mož plačeval ustrezno visoko preživnino, ne pa zgolj simbolične.

Kot preudarna oseba imate možnost, da visoke sodne stroške za spore v zvezi s preživnino ali skrbništvom preprečite že danes.

Če imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, bo v primeru družinskih sporov Zavarovalnica ARAG prevzela zakonske in sodne stroške. Ko potrebujete nasvet o pravnih vprašanjih glede preživnin in stikov z otroki, vse stroške odvetnika prevzame zavarovalnica ARAG.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Če izberete paket DRUŽINA, boste:

 • uveljavljali svojo pravico v primeru spora glede preživnin in stikov;
 • uveljavljali svojo pravico kot dedič.

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, Zavarovalnica ARAG, paket DRUŽINA, bo krila naslednje:

 • odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
 • sodne stroške,
 • polog varščine do sto tisoč evrov,
 • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,
 • stroške prič in tolmačev,
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani,
 • dodatne materialne stroške,
 • potne stroške za sojenje v tujini.

CENA: 11,99 evra/posameznika za paket.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Foto: Arag

ARAG je ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu.

Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogoča uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70 tisoč zadovoljnih strank.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za Zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Družina dodate naslednja področja:

Promet

Tudi če ste najbolj pozorni, se lahko na cesti zgodijo številni nepredvideni in neprijetni dogodki. Pravna zaščita v prometu vam pride prav v različnih prometnih položajih. Z ARAG-ovim paketom PROMET dobite pravno zaščito vozil in voznika.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Služba

Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ