Posel

Sosedski spor: Tako je lastnik parcele uveljavil svojo pravico

30. januarja, 2024 - Oglasno sporočilo

Sosedski spori v Sloveniji imajo že dolgo brado, zgodovino in vseprisotnost, velikokrat pa se jih ne da rešiti drugače kot na sodišču.

Sosedski spori so lahko zelo raznoliki in se lahko nanašajo na različna vprašanja. Denimo s sosedom se lahko sprete zaradi meje, služnostne poti, hrupa, parkiranja … V podobnih (in še mnogih drugih) primerih je dobro, da imate zavarovano pravno zaščito.

Foto: Arag

V življenju se nam na vsakem koraku lahko zgodi kakšen neljub dogodek, ki nam oteži življenje. Nad tem nihče nima nadzora. V veliko pomoč vam je lahko zavarovanje pravne zaščite za različne namene. Zakaj zavarovanje pravne zaščite? Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca, in morda si takrat ne boste mogli privoščiti odvetnika, lahko pa si privoščite zavarovanje pravne zaščite, ki krije morebitne odvetniške in sodne stroške.

Tudi v Sloveniji si lahko po ugodni ceni privoščite zavarovanje ARAG, ki krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku.

Takšen je tudi primer zavarovalca zavarovalnice ARAG.

Zavarovalčeva soseda je na mejo med njunima parcelama postavila betonski zid. Zavarovalec se je za varovanje svojih pravnih interesov obrnil na odvetnika. V postopku sicer ni uspel, a stroškov tudi ni imel. Zakaj? Ker je imel zavarovanje ARAG, ki ga plačuje 12 evra na mesec.

V postopku je tako ARAG plačal: 

 • sodne takse: 405 evra,
 • izvedenca: 1150,26 evra,
 • odvetniške stroške: 2086,80 evra in
 • stroške nasprotne stranke: 1037,89 evra.
Foto: ARAG
Foto: ARAG

Številni primeri zadovoljnih strank ARAG

Če ste se znašli v položaju, ko potrebujete pravno pomoč, in imate sklenjeno zavarovanje, najprej pokličite zavarovalnico. “V primeru težave pokličete zavarovalnico, ki vam svetuje, na katerega odvetnika se lahko obrnete, lahko pa v dogovoru z zavarovalnico izberete tudi svojega. Z odvetnikom uskladite, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik potem opravi svoje delo in poskrbi, da ste obveščeni o nadaljnjih korakih, zavarovalnica pa prevzame kritje stroškov,” pojasnjujejo v Zavarovalnici ARAG.

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ni omejena zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih sicer morali kriti sami.

Preverite nekaj dodatnih primerov strank ARAG, ki jih je kril paket zavarovanja pravne zaščite ARAG.

# Nedovoljena gradnja

Na zavarovalčevem zemljišču je sosed postavil ograjo. Zavarovalčev odvetnik je v sodnem postopku uspel doseči, da je sosed ograjo na lastne stroške podrl in zemljišče uredil v prvotno stanje.

# Prestavljena služnostna pot

Zavarovalec je služnostno pot, ki je tekla čez njegovo zemljišče prestavil ob rob parcele, tako da ni povsem onemogočala rabe zemljišča. Od lastnika gospodujočega zemljišča je prejel tožbo na prestavitev služnosti. Odvetnik je v postopku zastopal zavarovalčeve interese in v postopku uspel.

# Poškodovanje zemljišča

Zavarovalec je imel ob robu zemljišča speljano pot, ki je služila lastnikom počitniških hišic nad njegovo parcelo. To pot so začeli uporabljati tudi za dovoz gradbenega materiala, ko so gradili občinsko cesto na bližnji lokaciji. S tem so pretirano posegli v zemljišče in zavarovalcu povzročili škodo. Zavarovalčev odvetnik je v postopku na 1. in 2. stopnji uspel iztožiti primerno odškodnino.

# Sosed povzroča škodo

Zavarovalčev zgornji sosed ni želel popraviti odtočne cevi pri pralnem stroju, kar je povzročilo, da je zavarovalcu pri električni napeljavi začela kapljati voda. Poleg nevarnosti, da ga bo poškodovala elektrika, je nastala tudi materialna škoda. Odvetnik je sestavil in vložil tožbo ter zavarovalca zastopal pred sodiščem 1. stopnje. Sosed je na koncu postopka le moral popraviti počeno cev in povrniti nastalo škodo.

# Povzročanje hrupa in drugih emisij

Zavarovalkin sosed je na svojem zemljišču uredil skladišče gradbenega materiala. Od petih zjutraj do desetih zvečer je imel vklopljen agregat na dizelsko gorivo. Odvetnik je dosegel prepoved uporabe agregata in prepoved prekomernega povzročanja hrupa ter drugih emisij, ki so prihajale s sosedovega zemljišča.

# Vznemirjanje zaradi hrupa

Zavarovalka je bila vznemirjena zaradi hrupa, ki je prihajal s sosednjega zemljišča. Na Okrajno sodišče je bila vložena tožba zaradi prenehanja vznemirjanja in plačila odškodnine. Stranki sta na poravnalnem naroku dosegli poravnavo, prav tako se je sosed zavezal, da bo s hrupom prenehal. Zavarovalnica ARAG je plačala 1278,34 evrov odvetniških in sodnih stroškov.

Foto: Arag

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

 • odvetniške stroške,
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev,
 • stroške prič in tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje …),
 • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,
 • polog varščine do sto tisoč evrov,
 • potne stroške za sojenje v tujini,
 • stroške zunajsodnih poravnav, mediacij in
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

CENA: 11,99 evra/posameznika za paketa varnost in nepremičnine.

Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Na katerih področjih je največ povpraševanja po pravni zaščiti?

Položajev, ki hitro razgalijo, kako pomembni sopravna varnost, pravni nasveti in pravna pomočje ogromno.

Ste nezadovoljni z opravljeno storitvijo? Imate občutek, da vas je zavarovalnica oškodovala?

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste po nakupu nekega izdelka ugotovili, da je okvarjen ali da ne deluje kot oglaševani izdelek? Ste že kdaj kakšen izdelek kupili na hitro in nato doma spoznali, da vam pravzaprav ni všeč?

Dobivate plačo neredno in le po delih, ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)? Se sprašujete, kaj lahko storite, če doživljate mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu? Vam delodajalec ne plačuje prispevkov?

Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

V zavarovalnici ARAG opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite (poleg že omenjenih primerov) iščejo pravno varnost predvsem v razmerju do delodajalca, v zadnjem času pa tudi zaradi varovanja pravic v razmerju do institucij, ki naj bi zagotavljale socialno varnost, kot sta zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako njihovim strankam zavarovanje omogoča, da se s pomočjo odvetnika pritožijo na odločbe, ki jih izdajajo te institucije.

“To je pravzaprav pri fizičnih strankah glavno vodilo, ko sklepajo tovrstno zavarovanje. Pri pravnih osebah je slika podobna, le zrcalno gledano. Pogosto se pravne osebe odločijo tudi za tista zavarovanja, ki vključujejo izterjave neplačanih računov, bodisi sodne bodisi zunajsodne,” povzamejo pri zavarovalnici ARAG.

Pravna pomoč tudi na različnih področjih življenja in vsakdana

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu varnost lahko poleg že omenjenega paketa službadodate naslednja področja:

Služba

Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.

Foto: Arag