Kulinarika

Šest pomembnih nasvetov za ohranjanje hrane po katastrofalnih poplavah in poletni vročini

4. septembra, 2023 - Oglasno sporočilo

S poletno vročino narašča tudi pomen higiene živil. Zato so Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in večina od 16 držav EU, ki sodelujejo v kampanji #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood, v poletnih mesecih v ospredje postavile higiensko pripravljanje hrane.

EFSA sodeluje z Evropsko komisijo, nacionalnimi organi za varnost hrane in znanstveniki po vsej Evropi, da bi podprla svetovanje potrošnikom in povečala ozaveščenost o najboljših praksah na področju higiene živil. Kampanja #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood je ključni del teh prizadevanj, saj vzpostavlja povezavo med vedenjem o varnosti hrane in hrano, ki se znajde na naših krožnikih. Kampanja se osredotoča na boljše razumevanje higiene živil, kar potrošnikom omogoča, da se samozavestno odločajo pri izbiri živil. Varovanje zdravja ljudi z zagotavljanjem varnosti živil je še posebej pomembno v poplavah in drugih naravnih nesrečah, s katerimi se v Sloveniji soočamo v teh dneh. Prebivalcem, ki so imeli poplavljena živila, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nudijo informacije, kako ravnati, na sledeči povezavi: https://nijz.si/moje-okolje/varnost-zivil/ravnanje-z-zivili-ki-so-prisla-v-stik-s-poplavno-vodo/

Foto: EFSA

V zadnjih letih je bilo na področju higiene živil v Evropi več pomembnih dosežkov. Pobude, kot so Svetovni dan varnosti hrane in stalne kampanje za ozaveščanje, ki jih vodijo organizacije, kot so EFSA, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), so imele pomembno vlogo pri spodbujanju kulture varnosti hrane, ozaveščanju javnosti in spodbujanju globalnega sodelovanja za zagotavljanje varne hrane za vse.

Foto: EFSA

#EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood gradi na tovrstnih aktivnostih in potrošnike obvešča o tem, kako varna je hrana v EU in kako lahko sebe in svoje družine zaščitijo pred morebitnimi tveganji za bolezni, ki se prenašajo s hrano, z upoštevanjem osnovnih praks higiene živil.

Večja ozaveščenost o higieni živil

Pandemija COVID-19 sicer ni bila neposredno povezana s hrano, vendar je povzročila spremembe v postopkih varnega ravnanja s hrano. Potrošniki so postali bolj ozaveščeni o splošnih higienskih praksah, kot je temeljito umivanje rok, kar posredno krepi koncept higiene živil.

Najnovejša raziskava Eurobarometra o zaskrbljenosti potrošnikov glede varnosti hrane je pokazala, da higiena živil ostaja ena od glavnih prioritet državljanov EU. V istem poročilu je velik del udeležencev izjavil, da razmišljajo o spremembi svojih navad pri pripravi hrane, pri čemer je bila “higiena” izpostavljena kot glavni razlog za to.

Foto: EFSA

Nekaj preprostih ukrepov lahko zmanjša tveganje navzkrižnega onesnaženja med predelavo hrane in ravnanjem z njo ter rasti mikroorganizmov med pripravo in shranjevanjem hrane v domačem okolju. EFSA spodbuja evropske potrošnike, da sledijo tem osnovnim korakom:

  1. Vzdrževanje čistoče
  2. Ločevanje surovih in kuhanih živil
  3. Temeljito kuhanje živil
  4. Ohranjanje živil pri varnih temperaturah
  5. Varno odmrzovanje
  6. Uporaba varne vode in surovin.

Z izvajanjem teh praks lahko posamezniki zmanjšajo tveganje za bolezni, ki se prenašajo s hrano, in prispevajo k varnejšemu prehranskemu okolju za vse.

Vsi imamo pomembno vlogo pri doseganju evropskih ciljev na področju higiene živil. Z iskanjem informacij,  učinkovito obveščenostjo in deljenjem znanja, pridobljenega v kampanjah za ozaveščanje, kot je #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood, lahko vsak od nas posreduje informacije, širi ozaveščenost in spodbuja druge k upoštevanju pravilnih praks higiene živil.

Več informacij o higieni živil in kampanji #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood najdete na spletni strani #EUChooseSafeFood.

Foto: EFSA

O #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood

Cilj kampanje #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood je opolnomočiti evropske državljane, da sprejemajo ozaveščene odločitve o izbiri hrane. Kampanja se osredotoča na posameznike, stare med 25 in 45 let, zlasti mlade družine in tiste, ki jih zanimata varnost hrane in znanost, ter ponuja dostopne in praktične informacije o različnih vidikih hrane. Potrošnikom omogoča, da razumejo označbe na živilih, pomen aditivov za živila ter se naučijo ustreznih praks priprave in shranjevanja živil. Letošnja kampanja daje poseben poudarek spodbujanju dobrih praks higiene živil v domačem okolju, zmanjševanju količine odpadne hrane in boju proti boleznim, ki se prenašajo s hrano, po vsej Evropski uniji. Kampanja #EUIzberiVarnoHrano/#EUChooseSafeFood poudarja tudi, kako skupna prizadevanja evropskih znanstvenikov pomagajo zaščititi potrošnike pred tveganji, povezanimi s hrano. V letošnji kampanji sodeluje 16 držav, zato je večja in učinkovitejša kot kdaj koli prej.

Foto: EFSA