Lepota in zdravje

Podjetjem se naložba v sončno elektrarno povrne v 5 do 7 letih

1. junija, 2023 - Oglasno sporočilo

Naložba v sončno elektrarno je čedalje bolj zanimiva tudi za podjetja, saj jih je podražitev elektrike v zadnjem letu najbolj udarila po žepu. Še posebej se splača podjetjem, ki porabijo veliko elektrike. Z odločitvijo za samooskrbo ali klasični poslovni odjem si lahko letne stroške za elektriko delno ali v celoti pokrijejo.

Podjetja si lahko z lastno sončno elektrarno zagotovijo popolno neodvisnost od gibanja cen elektrike na trgu in posledično občutno znižajo stroške zanjo. Naložba se jim lahko glede na trenutne cene povrne v 5 do 7 letih, elektrarna pa jim bo služila vsaj 30 let, kolikor je njena minimalna življenjska doba. Dodana vrednost naložbe v obnovljiv vir energije je tudi v izboljšanem ugledu blagovne znamke podjetja in povečanju konkurenčne prednosti.

V večini primerov je podjetje, ki investira v sončno elektrarno hkrati tudi odjemalec električne energije. V tem primeru je zanje primernejša  priključitev v omrežje po tako imenovani priključni shemi PS2.  Po tej shemi je elektrarna priključena v interno omrežje in večina proizvedene električne energije se uporabi za lastne potrebe. Podjetje tako zmanjšuje stroške električne energije na več točkah: pri dejansko porabljeni električni energij, omrežnini, prispevkih in v špicah. Viške energije, ki jih v podjetju ne porabijo za lastne potrebe, lahko prodajo na trgu z električno energijo.

Na poslovni stavbi podjetja Kea d.o.o. je podjetje SONCE energija postavilo elektrarno moči 109 kW, ki bo letno proizvedla približno 120 MWh elektrike. Elektrarna je v omrežje vključena po PS.2 shemi, kar pomeni, da se bo del energije porabilo neposredno za potrebe skladišča in poslovne zgradbe, s čimer bo podjetje prihranilo tudi na stroških omrežnine. Višek elektrike, ki je ne bodo porabili na sami lokaciji, pa bodo s pomočjo individualnih dogovorov na SunContract tržnici porabili na dislociranih poslovnih enotah. (foto: SONCE energija)

Elektrika po nižji ceni tudi za dislocirane enote podjetja

Podjetje lahko z elektriko po nižjih cenah oskrbuje tudi svoje dislocirane enote. Kot proizvajalec električne energije lahko namreč na tržnici SunContract sklene individualni dogovor tudi med lastnimi merilnimi mesti. Tako po dogovorjeni ceni proda električno energijo svojemu drugemu merilnemu mestu. SONCE energija je ekskluzivni partner SunContract tržnice v Sloveniji.

5 razlogov zakaj naj podjetja investirajo v sončne elektrarne

  1. Zmanjšanje stroškov energije: Sončne elektrarne proizvajajo poceni in trajnostno energijo in posledično zmanjšujejo stroške energije, kar je zlasti koristno za podjetja z višjo porabo.
  2. Trajnost in okoljevarstvo: Sončne elektrarne so vir čiste energije, saj ne povzročajo onesnaževanja in ne izpuščajo ogljikovega dioksida, zato z njihovo pomočjo podjetja zmanjšujejo svoj ogljični odtis.
  3. Družbena odgovornost: Investiranje v sončne elektrarne kaže, da se podjetje zavzema za družbeno odgovornost, saj z zmanjševanjem ogljičnega odtisa prispevajo k ohranjanju okolja za prihodnje generacije.
  4. Energijska neodvisnost: Z lastno sončno elektrarno lahko podjetje zmanjša svojo odvisnost od tradicionalnih virov energije in si zagotovijo stabilno in neodvisno dobavo energije.
  5. Dolgoročna naložba: Investiranje v sončno elektrarno lahko podjetjem zagotovi dolgoročne koristi, saj sončna elektrarna deluje več desetletij in zagotavlja stabilne prihodke.
Na proizvodnem obratu podjetja Podkrižnik v Nazarjah se razprostira sončna elektrarna 1MW vršne moči, ki bo na letni ravni proizvedli okoli 1000 MWh električne energije. S tem bodo pokrili približno 25 % vse potrebe po elektriki. Investicija se bo povrnila v roku 7-10 let (odvisno od cene elektrike), po tem pa bo podjetje na račun lastne proizvodnje elektrike na letni ravni prihranilo okoli 100.000 EUR. Poleg prihrankov na stroških elektrike bo podjetje znižalo tudi svoj ogljični odtis, saj bo ustvarilo prihranek CO₂ okoli 500 ton. (Foto: SONCE energija)

Streha v najem

Podjetja, ki želijo zmanjšati stroške za električno energijo in si zagotoviti nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike, a nimajo dovolj finančnih sredstev za naložbo v lastno sončno elektrarno, lahko streho na objektu s poslovnimi prostori ali industrijski hali dajo v najem. V podjetju SONCE energija jim namreč z inovativnim poslovnim modelom omogočajo možnost sklenitve služnostne pogodbe za namestitev opreme. Elektrarna pa bo po določenih letih, samo s plačevanjem elektrike, prešla v  njihovo last.  Pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov.