Posel

Nova KBM sofinancirala podjetje v zelenem prehodu

26. oktobra, 2023 - Oglasno sporočilo

Nova KBM je močno zavezana družbeni odgovornosti in trajnostnemu delovanju, kar je pomemben del naše strateške usmeritve. Pristop k upravljanju teh področij v banki skozi leta postaja vse bolj celovit. 

Danes se v Novi KBM lahko predstavimo ne le kot zavezani k izvajanju okoljske in družbene odgovornosti na področju svojega delovanja, ampak tudi kot t.i. zeleni voditelj, za kar smo prejeli tudi certifikat Green Star za področje trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja.

Zavedamo se, da je prehod v nizkoogljično družbo pomemben za vse nas, zaradi tega v Novi KBM razvijamo trajnostno financiranje in s tem povezane produkte in storitve. Cilj naložb s trajnostnim učinkom je razbremeniti vpliv na okolje, zato se pri svojem poslovanju osredotočamo na podporo podjetjem, ki si dejavno prizadevajo bodisi omejiti svoj negativni vpliv na okolje bodisi zagotoviti koristi tako za okolje kot družbo.

Matej Falatov, član uprave Nove KBM, in Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma (Foto: Nova KBM)

Ponosni smo, da smo partner podjetja s 70-letno tradicijo, ki uspešno stopa po poti zelene preobrazbe. V visokotehnološkem proizvodnem podjetju Talum s projektom Zelena transformacija drogov in rondelic v investicijski vrednosti 38 milijonov evrov nadaljujejo intenzivno prestrukturiranje proizvodnih programov v smeri zelenega prehoda, saj usmeritev v ogljično nevtralnost podjetja s povečevanjem krožnega gospodarjenja vodi k večji uporabi reciklažnega aluminija v izdelkih, ki jih proizvajajo.

Nova KBM bo sofinancirala vzpostavitev nove pametne tovarne rondelic in tako soomogočila rast obstoječega proizvodnega programa ter razvoj novih proizvodov. Z zagonom nove tovarne rondelic bo podjetje Talum odprlo 100 delovnih mest in še okrepilo svoj položaj največjega proizvajalca rondelic na svetu.

Nova KBM pod okriljem Skupine OTP spodbuja okolju prijazne investicije

Financiranje zelene preobrazbe okolju prijaznejših investicij Nove KBM je del prizadevanj banke, ki vključuje zavezo k odgovornemu ravnanju do okolja in družbe ter spodbuja pozitivne spremembe v bolj trajnostno gospodarstvo. V okviru te strategije strankam ponujamo ugodnejši dostop do sredstev za investicije, ki podpirajo okoljsko odgovornejše dejavnosti. V Novi KBM, ki je del Skupine OTP, se bomo tudi v prihodnje intenzivno posvečali podpori podjetjem, ki so na poti zelene preobrazbe in razvoja področja družbene odgovornosti.

Pogodbo sta podpisala Matej Falatov, član uprave Nove KBM, in Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma. (Foto: Nova KBM)