Posel

Namesto plačila dohodnine raje poskrbite za svojo pokojnino

12. decembra, 2022 - Oglasno sporočilo

Varčevanje v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja varčevalcu zagotavlja posebno davčno olajšavo. Varčevanje vam namreč znižuje osnovo za odmero dohodnine, zato boste plačali manj dohodnine, hkrati pa varčevali za svojo pokojnino.

O davčni olajšavi …

Davčna olajšava je davčna ugodnost, s katero nas država spodbuja k nekemu ravnanju. Zaradi olajšave plačamo manj dohodnine, kot bi jo sicer, če olajšava ne bi bila upoštevana.

Obstaja več vrst davčnih olajšav, ki jih lahko koristimo kot davčni rezidenti. Splošno olajšavo lahko uveljavlja vsak zavezanec, pod pogojem, da za njega kdo drug ne uveljavlja olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Osebno olajšavo lahko uveljavljajo invalidi, posebno osebno olajšavo (t. i. študentsko olajšavo) lahko na primer uveljavijo študenti in dijaki za dohodke od dela preko študentske napotnice.

Foto: Profimedia

Najbolj poznana nam je navadno olajšava za vzdrževane družinske člane, nekoliko manj pa verjetno olajšava, ki jo prinaša dodatno pokojninsko zavarovanje.

Olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje

Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja posebno, namensko obliko dolgoročnega varčevanja, ki zagotavlja pridobitev rednega dodatnega dohodka po upokojitvi.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je edina oblika varčevanja, pri kateri je varčevalec  upravičen do posebne davčne olajšave. To obliko varčevanja zaradi staranja prebivalstva in zagotavljanja višjih dohodkov po upokojitvi namreč vzpodbuja tudi država.

Vplačila v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja v posameznem letu znižajo osnovo za odmero dohodnine in država vam del dohodnine vrne ali pa se vam zniža morebitno doplačilo dohodnine.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je optimalna izbira dolgoročnega varčevanja za pokojnino.

Ena ključnih prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja je posebna davčna olajšava, ki velja le za to obliko varčevanja.  

Foto: Profimedia

Koliko lahko privarčujemo pri dohodnini?

Višina davčne olajšave je odvisna od višine prejemkov posameznika. Najvišjo možno  davčno olajšavo zagotavljajo vplačila do višine 5,844 % bruto plače posameznika (kar je enako 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Za tiste z višjimi plačami je znesek olajšave omejen za vplačila do največ 2.903,66 evrov letno.

Če ste zaposleni v gospodarstvu in že vključeni v kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja (mesečne premije plačuje delodajalec), ima delodajalec prednost pri uveljavljanju davčne olajšave. Vi pa lahko z lastnimi doplačili uveljavljate davčno olajšavo v višini razlike do polne olajšave (premija delodajalca + individualna premija = polna davčna olajšava). Če delodajalec ne plačuje premije v višini 5,844 odstotka vaše bruto plače, lahko koristite davčno olajšavo v višini razlike do najvišje možne premije glede na vašo plačo.

Zaposleni v javnem sektorju lahko posebno davčno olajšavo izkoristite v celoti, ne glede na višino plačane premije delodajalca.

Posamezniku s 1.800 € bruto plače in z vplačanimi premijami v višini polne davčne olajšave, bi se odmera dohodnine znižala za 328 evrov.  

Foto: Profimedia

Izkoristite davčno olajšavo, ki vam pripada!

Posameznik s plačo v višini 1.800 evrov bruto (1.170 evrov neto), bi lahko mesečno za dodatno pokojninsko zavarovanje namenil do 105 evrov, ki bi se mu priznali kot davčna olajšava. Lahko bi vplačeval tudi več, a se mu zato davčna olajšava ne bi povečala.

Svoj prihranek pri dohodnini lahko izračunate na spletni strani Modre zavarovalnice.

Do konca decembra varčevanje pri Modri zavarovalnici po posebno ugodnih pogojih

Naj bo letošnje leto drugačno. Naredite nekaj zase in si podarite lepšo prihodnost. V mesecu decembru vam za dodatna enkratna nakazila premij v pokojninski sklad ne bomo obračunali vstopnih stroškov. Akcija velja tudi za nove stranke.

Poskrbite za vplačilo do 29. decembra, da si zagotovite olajšavo za leto 2022!

Z Modro zavarovalnico varčuje skoraj 300.000 posameznikov.   

Privarčevana sredstva so predmet dedovanja

Prihranki v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja so predmet dedovanja. Že ob sklenitvi zavarovanja lahko določite upravičence za primer smrti, ki bi v primeru najhujšega dobili izplačano odkupno vrednost privarčevanih sredstev.

Za dodatne informacije o dodatnem pokojninskem zavarovanju pokličite na 080 2345, pišite na info@modra.si ali preverite spletno stran www.modra.si. Z veseljem vam bomo pomagali do najboljše finančne odločitve.

Za brezplačne nasvete glede koriščenja davčne olajšave lahko pokličite na 080 23 45 ali pišete na infomodra.si.