Posel

Če ne bi imela zavarovanja, bi morala plačati več kot 10 tisoč evrov

29. junija, 2023 - Oglasno sporočilo

Stroški odvetnikov, izvedenskih mnenj in prič, ki jih potrebujemo v primeru sporov na sodišču, so lahko vrtoglavi. Izognemo se jim lahko, če poskrbimo za ustrezno pravno zaščito.

V primeru postopkov na sodišču lahko nastanejo visoki stroški, ki pa si jih lahko prihranite, če imate sklenjeno ustrezno zavarovanje pravne zaščite. “Stroški v tožbi zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja so v enem od primerov narasli kar na 10.229,65 evra. Ker je imela tožnica sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, smo te stroške poravnali mi,” pravi direktor specializirane Zavarovalnice ARAG Marko Vončina. 

Zavedanje, da je mogoče zavarovati tudi pravno zaščito, med Slovenci še ni visoko. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov. Krije tako odvetniške stroške, stroške sodnih taks, stroške izvedencev, s sodbo naložene stroške nasprotne strani, prav tako tudi stroške, ki nastanejo v primeru, da zavarovanec spor izgubi, stroške tolmačev in prič ter zagotovitev pologa varščine do 100 tisoč evrov. 

Zavarovanje je možno v številnih primerih

Spor s sosedom glede meje, zapleti pri dedovanju, neizplačani dohodki s strani delodajalca, odpoved najemne pogodbe, odvzem vozniškega dovoljenja – vse to so primeri, v katerih je včasih treba poiskati pomoč pravnikov. Če imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, vam pri tem lahko pomaga zavarovalnica. “Zavarovalnica, ki se ukvarja s pravno zaščito, ima izkušnje z veliko različnimi odvetniki kot tudi situacijami, zato vas lahko napoti k najboljšemu odvetniku za vaš konkretni primer,” pove Marko Vončina. “Če sklepate kakršno koli pogodbo, četudi se zdi ta povsem nedolžna, lahko to najprej v pregled izročite odvetniku in se tako izognete morebitnim nevšečnostim, ki se lahko zgodijo, če se izkaže, da pogodbe niste dovolj dobro razumeli. On vas lahko opozori, če je v pogodbi kaj nenavadnega. Zavarovanje krije tudi zadeve v tujini, krije spore v celotni Evropi. Tu je pomoč lahko še toliko bolj dragocena zaradi tujega jezika in drugačnih pravnih predpisov, ki tam veljajo. Mreže odvetnikov nimamo le v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah.”

Foto: ARAG
Foto: ARAG

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov

V primeru pravne težave zavarovalnica uporabnika poveže z odvetnikom, ki je strokovnjak za področje, na katerem je prišlo do težave. Zavarovanec in odvetnik se uskladita glede nadaljnjih postopkov, na kar odvetnik opravi svoje delo. Zavarovalnica ARAG plača stroške sodnih taks, morebitnih izvedencev itn., po zaključku primera pa še stroške odvetnika in stroške nasprotne strani. 

Če ste se znašli v situaciji, ko potrebujete pravno pomoč in imate sklenjeno zavarovanje, najprej pokličite zavarovalnico. “V primeru težave pokličete na zavarovalnico, ki vam svetuje, na katerega odvetnika se lahko obrnete, lahko pa v dogovoru z zavarovalnico izberete tudi svojega. Z odvetnikom uskladite, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik potem opravi svoje delo in poskrbi, da ste obveščeni o nadaljnjih korakih, zavarovalnica pa prevzame kritje stroškov,” pojasnjuje Marko Vončina. “Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj vam pot do pravice ni omejena zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer sami kriti.” 

Ustrezno zavarovanje že za ceno enega kosila

Zavarovanje pravne zaščite zajema en brezplačen posvet pri odvetniku mesečno, krite vse stroške in stroške nasprotne smeri tudi v primeru, da na sodišču izgubite, zavarovanje ne le v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropi. 

Zavarovanje pravne zaščite je na voljo od 8,99 evra na mesec ali od 11,99 evra na mesec za posameznika in njegovo družino.

Foto: ARAG
Foto: ARAG

Različni paketi za različne težave

Posamezniki se lahko zavarujejo za področje, ki jim ustreza. Osnovi paket Varnost pokriva osnovne potrebe posameznikovega zasebnega življenja in je vključen v vse pakete. Osnovnemu paketu se lahko dodajo posamezna področja, in sicer Služba, Družina, Nepremičnine in Promet. 

Paket Služba je primeren za vse težave, povezane z delovnim mestom. Svoje pravice lahko zavarujete za primere, da vas neupravičeno odpustijo, da delodajalec ne poravnava prispevkov, se nad vami izvaja mobing itn. “Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov,” enega od primerov opiše Vončina. Primerov, ko zavarovalci iščejo pravno varnost v razmerju do delodajalca, je čedalje več, pravi. 

Velikokrat do sporov prihaja tudi na področju dedovanja in izplačevanja preživnin. Zavarovalci, ki imajo sklenjeno zavarovanje s paketom Družina, si zagotovijo, da zavarovalnica nosi sodne stroške v primeru družinskih sporov. Na pomoč lahko priskočijo tudi v primerih, ko pride do omejevanja stikov. “Zavarovalec in nekdanja soproga sta ob ločitvi sklenila sporazum glede stikov med očetom in otrokom. Po letu in pol je začela nekdanja soproga stike omejevati in jih celo preprečevati. Odvetnik je zavarovalcu pomagal pri zahtevi za izpolnjevanje dogovora, ki je bil sklenjen pred sodiščem,” pravi direktor Zavarovalnice ARAG. Stroške je nosila zavarovalnica. 

Paket Nepremičnine nudi pravno zaščito na področju nepremičnin, ki so namenjene za lastno rabo. Zavarovalec lahko uveljavlja svojo pravico v primeru spora s sosedom ali najemodajalcem. “Zavarovalnica ARAG nudi pravno podporo in pomoč zaupanja vrednih pravnih strokovnjakov. Mi vas branimo pred sodiščem in nosimo zakonske ter sodne stroške, kadar kdo poškoduje vaše zemljišče, povzroči škodo, ali pa se vaš najemodajalec ne drži najemne pogodbe,” pojasni Marko Vončina. Na vprašanje, kakšne konkretne primere rešujejo, pove: “Sosedi zavarovalke so brez njenega dovoljenja na njeno parcelo položili tlakovce. Zoper storilce je preko odvetnika vložila tožbo zaradi motenja posesti. Zavarovalnica ARAG je plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko je bila zadeva pravnomočno zaključena”. 

Foto: ARAG
Foto: ARAG

Ker se še najbolj previdnim lahko kaj hitro zgodi, da so na cesti udeleženi v nesreči, ali pa postanejo žrtve nepridipravov, Zavarovalnica ARAG za take primere ponuja zavarovanje pravne zaščite v paketu Promet. Paket Promet vključuje odškodninsko pravno zaščito v prometu, kazensko pravno zaščito v prometu, pravno zaščito vozniškega dovoljenja, pravno zaščito pogodb o vozilu ali plovilu (za lastna vozila) ter pravno zaščito zavarovalnih pogodb motornih vozil in plovil. Vključena je tudi pravna zaščita voznika za motorna vozila in plovila, ki niso v lasti družine na področju odškodninske in kazenske pravne zaščite v prometu ter pravne zaščite vozniškega dovoljenja. 

Začenja se obdobje dopustov in potovanj v tujino, zato je dobro vedeti, da omenjeno zavarovanje velja tudi za tujino. “Zavarovalec je v Nemčiji storil prekršek, ki se kaznuje z začasno prepovedjo vožnje in denarno kaznijo. Kazen je plačal, vozniškega dovoljenja pa ni deponiral pri policiji. Ko je naslednjič prišel v Nemčijo, so ga policisti ustavili in mu izrekli kazen zaradi tega, ker ni dal deponirati vozniškega dovoljenja. Odvetnik se je na kazen pritožil in uspel, tako, da kazni ni bilo, je pa moral deponirati vozniško dovoljenje in tako izpolniti prvotno kazen,” težavo, ki so jo uspešno rešili, opiše direktor Zavarovalnice ARAG Marko Vončina.

Zavarovalnica ARAG je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih kontaktnih odvetnikov. Zaupa ji že več kot 79.000 zadovoljnih strank, preko zavarovanja pravne zaščite pa je pod vodstvom Marka Vončine pomagala že več kot 49.000 Slovencem.

Ne čakajte s sklenitvijo zavarovanja!

Pomembno je, da se zavarujete pravočasno. Zavarovanje namreč – tako kot je to v primerih drugih zavarovanj – velja le za primere, ki se zgodijo po začetku zavarovanja. Čakalne dobe za posamezne primere se razlikujejo. V primeru družinskih sporov je čakalna doba šest mesecev, pri sporih glede očetovstva devet mesecev, v primeru sporov z delodajalci pa tri mesece. 

Foto: ARAG
Foto: ARAG